Máy bơm nước Tsurumi

Bơm chìm nước thải Tsurumi

Bơm chìm hút bùn Tsurumi

Bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi

Bơm chìm nước thải cánh hở Tsurumi

Bơm chìm nước thải cánh kín Tsurumi

Bơm chìm nước thải cánh xoáy Tsurumi

HOTLINE [X]
02422145952